آذری

سبک آذری

آذری

آهنگ ماتان قیز

نام آهنگ : ماتان قیز خواننده : پیمان کیوانی نام آلبوم : تک آهنگ سبک آهنگ : آذری مدت زمان…
آذری

آهنگ منی سالدین آتشه

نام آهنگ : منی سالدین آتشه خواننده : بابک رادمنش نام آلبوم : تک آهنگ سبک آهنگ : آذری مدت…
آذری

آهنگ دلخوشی

نام آهنگ : دلخوشی خواننده : مهدی صادقی نام آلبوم : تک آهنگ سبک آهنگ : آذری مدت زمان :…
آذری

آهنگ شیرین

نام آهنگ : شیرین خواننده : مهدی صادقی نام آلبوم : تک آهنگ سبک آهنگ : آذری مدت زمان :…
آذری

آهنگ گل یانیما

نام آهنگ : گل یانیما خواننده : آیهان نام آلبوم : تک آهنگ سبک آهنگ : آذری مدت زمان :…
آذری

آهنگ سئوه سئوه

نام آهنگ : سئوه سئوه خواننده : مهدی بابازاده نام آلبوم : تک آهنگ سبک آهنگ : آذری مدت زمان…
آذری

آهنگ منه ایش ورین

نام آهنگ : منه ایش ورین خواننده : مسعود امیر سپهر نام آلبوم : تک آهنگ سبک آهنگ : آذری…
آذری

آهنگ یاریم

نام آهنگ : یاریم خواننده : مهدی صادقی نام آلبوم : تک آهنگ سبک آهنگ : آذری مدت زمان :…
آذری

آهنگ جانیمسان

نام آهنگ : جانیمسان خواننده : پیمان کیوانی نام آلبوم : تک آهنگ سبک آهنگ : آذری مدت زمان :…
آذری

آهنگ اردبیل گیزی

نام آهنگ : اردبیل گیزی خواننده : آرش کایان نام آلبوم : تک آهنگ سبک آهنگ : آذری مدت زمان…
آذری

آهنگ منه یاراشیرسان

نام آهنگ : منه یاراشیرسان خواننده : علی نوروزی نام آلبوم : تک آهنگ سبک آهنگ : آذری مدت زمان…
آذری

آهنگ گل گل ای پری

نام آهنگ : گل گل ای پری خواننده : مسعود امیر سپهر نام آلبوم : تک آهنگ سبک آهنگ :…
آذری

آهنگ صلح اولماسا

نام آهنگ : صلح اولماسا خواننده : مجید رضایی نام آلبوم : تک آهنگ سبک آهنگ : آذری مدت زمان…
آذری

آهنگ هر کسیم اول

نام آهنگ : هر کسیم اول خواننده : آرش کایان نام آلبوم : تک آهنگ سبک آهنگ : آذری مدت…
آذری

آهنگ کاش با حضور مسعود مفرد

نام آهنگ : کاش با حضور مسعود مفرد خواننده : میلاد بهشتی نام آلبوم : تک آهنگ سبک آهنگ :…
بستن