پیانو ایرانی

سبک پیانو ایرانی

پیانو ایرانی

آهنگ مستانه

نام آهنگ : مستانه خواننده : جواد معروفی نام آلبوم : مرغ حق سبک آهنگ : پیانو ایرانی مدت زمان…
پیانو ایرانی

آهنگ مرغ حق

نام آهنگ : مرغ حق خواننده : جواد معروفی نام آلبوم : مرغ حق سبک آهنگ : پیانو ایرانی مدت…
پیانو ایرانی

آهنگ صورتگر نقاش چین

نام آهنگ : صورتگر نقاش چین خواننده : جواد معروفی نام آلبوم : مرغ حق سبک آهنگ : پیانو ایرانی…
پیانو ایرانی

آهنگ ساقی

نام آهنگ : ساقی خواننده : جواد معروفی نام آلبوم : مرغ حق سبک آهنگ : پیانو ایرانی مدت زمان…
پیانو ایرانی

آهنگ اصفهان

نام آهنگ : اصفهان خواننده : جواد معروفی نام آلبوم : مرغ حق سبک آهنگ : پیانو ایرانی مدت زمان…
پیانو ایرانی

آهنگ بلبلان مست اند

نام آهنگ : بلبلان مست اند خواننده : جواد معروفی نام آلبوم : مرغ حق سبک آهنگ : پیانو ایرانی…
پیانو ایرانی

آهنگ کاروان عشق

نام آهنگ : کاروان عشق خواننده : جواد معروفی نام آلبوم : مرغ حق سبک آهنگ : پیانو ایرانی مدت…
پیانو ایرانی

آهنگ فانتزی روی تم شیدا

نام آهنگ : فانتزی روی تم شیدا خواننده : جواد معروفی نام آلبوم : مرغ حق سبک آهنگ : پیانو…
پیانو ایرانی

آهنگ کرشمه و غم انگیز

نام آهنگ : کرشمه و غم انگیز خواننده : جواد معروفی نام آلبوم : شفق سبک آهنگ : پیانو ایرانی…
پیانو ایرانی

آهنگ خاوران و قطار

نام آهنگ : خاوران و قطار خواننده : جواد معروفی نام آلبوم : شفق سبک آهنگ : پیانو ایرانی مدت…
پیانو ایرانی

آهنگ بیات اصفهان

نام آهنگ : بیات اصفهان خواننده : جواد معروفی نام آلبوم : سدره ۳ با حضور حبیب اله بدیعی سبک…
پیانو ایرانی

آهنگ بیات اصفهان

نام آهنگ : بیات اصفهان خواننده : جواد معروفی نام آلبوم : سدره ۳ با حضور حبیب اله بدیعی سبک…
پیانو ایرانی

آهنگ دشتی

نام آهنگ : دشتی خواننده : جواد معروفی نام آلبوم : سدره ۳ با حضور حبیب اله بدیعی سبک آهنگ…
پیانو ایرانی

آهنگ دشتی

نام آهنگ : دشتی خواننده : جواد معروفی نام آلبوم : سدره ۳ با حضور حبیب اله بدیعی سبک آهنگ…
پیانو ایرانی

آهنگ پرلود ۶ تا ۸ – مهتاب – فانتزی

نام آهنگ : پرلود ۶ تا ۸ – مهتاب – فانتزی خواننده : جواد معروفی نام آلبوم : سپیده سبک…
بستن