قوالی

سبک قوالی

قوالی

آهنگ قلب آسیا

نام آهنگ : قلب آسیا خواننده : شهرام خاکسار نام آلبوم : تک آهنگ سبک آهنگ : قوالی مدت زمان…
قوالی

آهنگ یا مصطفی

نام آهنگ : یا مصطفی خواننده : شهرام خاکسار نام آلبوم : تک آهنگ سبک آهنگ : قوالی مدت زمان…
قوالی

آهنگ آتش

نام آهنگ : آتش خواننده : سلی نام آلبوم : آلبوم رنگین کمان سبک آهنگ : قوالی مدت زمان :…
قوالی

آهنگ مست و دیوانه

نام آهنگ : مست و دیوانه خواننده : سلی نام آلبوم : آلبوم رنگین کمان سبک آهنگ : قوالی مدت…
قوالی

آهنگ الا هو

نام آهنگ : الا هو خواننده : سلی نام آلبوم : آلبوم رنگین کمان سبک آهنگ : قوالی مدت زمان…
قوالی

آهنگ نور

نام آهنگ : نور خواننده : سلی نام آلبوم : آلبوم رنگین کمان سبک آهنگ : قوالی مدت زمان :…
قوالی

آهنگ فنایم

نام آهنگ : فنایم خواننده : سلی نام آلبوم : آلبوم رنگین کمان سبک آهنگ : قوالی مدت زمان :…
قوالی

آهنگ رنگین کمان

نام آهنگ : رنگین کمان خواننده : سلی نام آلبوم : آلبوم رنگین کمان سبک آهنگ : قوالی مدت زمان…
قوالی

آهنگ خوشدلی

نام آهنگ : خوشدلی خواننده : سلی نام آلبوم : آلبوم رنگین کمان سبک آهنگ : قوالی مدت زمان :…
قوالی

آهنگ حلقه عشاق

نام آهنگ : حلقه عشاق خواننده : سلی نام آلبوم : آلبوم رنگین کمان سبک آهنگ : قوالی مدت زمان…
قوالی

آهنگ بیایید

نام آهنگ : بیایید خواننده : سلی نام آلبوم : آلبوم رنگین کمان سبک آهنگ : قوالی مدت زمان :…
بستن