راک اند رول

سبک راک اند رول

راک اند رول

آهنگ برو برا خودت

نام آهنگ : برو برا خودت خواننده : کوهیار نام آلبوم : تک آهنگ سبک آهنگ : راک اند رول…
راک اند رول

آهنگ تو را دوست دارم (وطن)

نام آهنگ : تو را دوست دارم (وطن) خواننده : فرهاد نام آلبوم : آلبوم خواب در بیداری سبک آهنگ…
راک اند رول

آهنگ Hey! Thats No Way To Say Goodb

نام آهنگ : Hey! Thats No Way To Say Goodb خواننده : فرهاد نام آلبوم : آلبوم خواب در بیداری…
راک اند رول

آهنگ Yesterday

نام آهنگ : Yesterday خواننده : فرهاد نام آلبوم : آلبوم خواب در بیداری سبک آهنگ : راک اند رول…
راک اند رول

آهنگ Unchain Melody

نام آهنگ : Unchain Melody خواننده : فرهاد نام آلبوم : آلبوم خواب در بیداری سبک آهنگ : راک اند…
راک اند رول

آهنگ Windmills Of Your Minds

نام آهنگ : Windmills Of Your Minds خواننده : فرهاد نام آلبوم : آلبوم خواب در بیداری سبک آهنگ :…
راک اند رول

آهنگ کوچ بنفشه ها

نام آهنگ : کوچ بنفشه ها خواننده : فرهاد نام آلبوم : آلبوم خواب در بیداری سبک آهنگ : راک…
راک اند رول

آهنگ Don’t Let Me Be Misunderstood

نام آهنگ : Don’t Let Me Be Misunderstood خواننده : فرهاد نام آلبوم : آلبوم خواب در بیداری سبک آهنگ…
راک اند رول

آهنگ خیال خوشی

نام آهنگ : خیال خوشی خواننده : فرهاد نام آلبوم : آلبوم خواب در بیداری سبک آهنگ : راک اند…
راک اند رول

آهنگ خواب در بیداری

نام آهنگ : خواب در بیداری خواننده : فرهاد نام آلبوم : آلبوم خواب در بیداری سبک آهنگ : راک…
بستن