آهنگ های محمدرضا شجریان

سنتی

آهنگ شوق تو با حضور حسام ناصری

نام آهنگ : شوق تو با حضور حسام ناصری خواننده : محمدرضا شجریان نام آلبوم : تک آهنگ سبک آهنگ…
سنتی

آهنگ چهارمضراب شتر بهارمست

نام آهنگ : چهارمضراب شتر بهارمست خواننده : محمدرضا شجریان نام آلبوم : چاووش ۹ سبک آهنگ : سنتی مدت…
سنتی

آهنگ درآمد و کرشمه

نام آهنگ : درآمد و کرشمه خواننده : محمدرضا شجریان نام آلبوم : چاووش ۹ سبک آهنگ : سنتی مدت…
سنتی

آهنگ نماندگان و رفتگان

نام آهنگ : نماندگان و رفتگان خواننده : محمدرضا شجریان نام آلبوم : چاووش ۹ سبک آهنگ : سنتی مدت…
سنتی

آهنگ رنج

نام آهنگ : رنج خواننده : محمدرضا شجریان نام آلبوم : چاووش ۹ سبک آهنگ : سنتی مدت زمان :…
سنتی

آهنگ بشارت یادگار خون سرو

نام آهنگ : بشارت یادگار خون سرو خواننده : محمدرضا شجریان نام آلبوم : چاووش ۶ انقلاب ۲ سبک آهنگ…
سنتی

آهنگ ایرانی

نام آهنگ : ایرانی خواننده : محمدرضا شجریان نام آلبوم : چاووش ۶ انقلاب ۲ سبک آهنگ : سنتی مدت…
سنتی

آهنگ ساز و آواز با مثنوی

نام آهنگ : ساز و آواز با مثنوی خواننده : محمدرضا شجریان نام آلبوم : چاوش ۱ به یاد عارف…
سنتی

آهنگ ضربی شکسته گریه بید

نام آهنگ : ضربی شکسته گریه بید خواننده : محمدرضا شجریان نام آلبوم : چاوش ۱ به یاد عارف سبک…
سنتی

آهنگ درآمد و چهارمضراب

نام آهنگ : درآمد و چهارمضراب خواننده : محمدرضا شجریان نام آلبوم : چاوش ۱ به یاد عارف سبک آهنگ…
سنتی

آهنگ ساط و آواز نه لب گشایدم از گل

نام آهنگ : ساط و آواز نه لب گشایدم از گل خواننده : محمدرضا شجریان نام آلبوم : چاوش ۱…
سنتی

آهنگ رند

نام آهنگ : رند خواننده : محمدرضا شجریان نام آلبوم : چاوش ۱ به یاد عارف سبک آهنگ : سنتی…
سنتی

آهنگ دلیرانه

نام آهنگ : دلیرانه خواننده : محمدرضا شجریان نام آلبوم : چاووش ۷ سبک آهنگ : سنتی مدت زمان :…
سنتی

آهنگ نیشتمان

نام آهنگ : نیشتمان خواننده : محمدرضا شجریان نام آلبوم : چاووش ۷ سبک آهنگ : سنتی مدت زمان :…
سنتی

آهنگ پیروزی

نام آهنگ : پیروزی خواننده : محمدرضا شجریان نام آلبوم : چاووش ۷ سبک آهنگ : سنتی مدت زمان :…
بستن