سالار-عقیلی

آهنگ نگار بی وفا
سنتی

آهنگ نگار بی وفا

نام آهنگ : نگار بی وفا خواننده : سالار عقیلی نام آلبوم : تک آهنگ سبک آهنگ : سنتی مدت…
آهنگ خداحافظی مکن
یادبود

آهنگ خداحافظی مکن

نام آهنگ : خداحافظی مکن خواننده : سالار عقیلی نام آلبوم : تک آهنگ سبک آهنگ : یادبود مدت زمان…
آهنگ هوای تو
سنتی

آهنگ هوای تو

نام آهنگ : هوای تو خواننده : سالار عقیلی نام آلبوم : تک آهنگ سبک آهنگ : سنتی مدت زمان…
آهنگ کجا رفته ای
سنتی

آهنگ کجا رفته ای

نام آهنگ : کجا رفته ای خواننده : سالار عقیلی نام آلبوم : تک آهنگ سبک آهنگ : سنتی مدت…
آهنگ همدم
سنتی

آهنگ همدم

نام آهنگ : همدم خواننده : سالار عقیلی نام آلبوم : تک آهنگ سبک آهنگ : سنتی مدت زمان :…
آهنگ بی تو
سنتی

آهنگ بی تو

نام آهنگ : بی تو خواننده : سالار عقیلی نام آلبوم : تک آهنگ سبک آهنگ : سنتی مدت زمان…
آهنگ اینکه دلتنگ توام
سنتی

آهنگ اینکه دلتنگ توام

نام آهنگ : اینکه دلتنگ توام خواننده : سالار عقیلی نام آلبوم : تک آهنگ سبک آهنگ : سنتی مدت…
آهنگ زلف را شانه مزن
سنتی

آهنگ زلف را شانه مزن

نام آهنگ : زلف را شانه مزن خواننده : سالار عقیلی نام آلبوم : تک آهنگ سبک آهنگ : سنتی…
آهنگ مهر خاور
سنتی

آهنگ مهر خاور

نام آهنگ : مهر خاور خواننده : سالار عقیلی نام آلبوم : تک آهنگ سبک آهنگ : سنتی مدت زمان…
آهنگ دلبسته شدم
سنتی

آهنگ دلبسته شدم

نام آهنگ : دلبسته شدم خواننده : سالار عقیلی نام آلبوم : تک آهنگ سبک آهنگ : سنتی مدت زمان…
آهنگ باران بهاری
سنتی

آهنگ باران بهاری

نام آهنگ : باران بهاری خواننده : سالار عقیلی نام آلبوم : تک آهنگ سبک آهنگ : سنتی مدت زمان…
آهنگ مادر ۲
سنتی

آهنگ مادر ۲

نام آهنگ : مادر ۲ خواننده : سالار عقیلی نام آلبوم : تک آهنگ سبک آهنگ : سنتی مدت زمان…
آهنگ پریدخت
سنتی

آهنگ پریدخت

نام آهنگ : پریدخت خواننده : سالار عقیلی نام آلبوم : تک آهنگ سبک آهنگ : سنتی مدت زمان :…
آهنگ ریشه در خاک
سنتی

آهنگ ریشه در خاک

نام آهنگ : ریشه در خاک خواننده : سالار عقیلی نام آلبوم : تک آهنگ سبک آهنگ : سنتی مدت…
آهنگ وارش
سنتی

آهنگ وارش

نام آهنگ : وارش خواننده : سالار عقیلی نام آلبوم : تک آهنگ سبک آهنگ : سنتی مدت زمان :…
دکمه بازگشت به بالا